gag吸卡泡壳

  • gag吸卡泡壳已关闭评论
  • A+
所属分类:吸卡泡壳包装

gag吸卡泡壳是使用gag制作单泡壳,然后以吸塑封口机器将产品封装在纸卡与泡壳里面,泡壳热合在带有吸塑油的纸卡上面,从而形成gag吸卡泡壳包装。gag吸卡泡壳加工性优良,可使用锯、模切、钻及雷射切割等加工方式,也可冷弯及热弯、粘着、焊接和抛光,印刷和涂装;且冷弯不白化,外观亮丽,一般用于展示或表面保护,主要配合纸卡使用。

gag吸卡泡壳

gag吸卡泡壳

gag吸卡泡壳